1. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 3. Na początku i na końcu pobytu może być dokonana inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 4. Gość zobowiązany jest zgłosić się do właściciela obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. zdania po i zwrot klucza od pokoju lub apartamentu).
 5. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 7. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Turysty.
 9. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić natychmiast po stwierdzeniu szkody przed opuszczeniem obiektu z własnych środków, za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają  pełnoletni  opiekunowie.
 10. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu.Zgubienie klucza powoduje je obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 11. Za pobyt Turysty poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 12. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. W obiekcie dozwolone jest palenie tytoniu jedynie w miejscu wyznaczonym na zewnątrz budynku, a także tarasie i balkonach.
 13. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 14. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.
 15. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny wymeldowania 10:00
 16. Ręczniki nie są na wyposażeniu pokoi. Istnieje możliwość dostarczenia ręczników przez Gospodarzy.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, itp.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.).
 19. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, przestawiania mebli, itp.bez zgody gospodarza.
 20. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Świerkami” dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych świadczonych przez obiekt usług.